ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย *ด่วน!*
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/AE

รายละเอียดงาน
- ให้ความรู้ รายละเอียด คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ และช่องทาง LineOA , Facebook
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ให้บริการหลังการขายอื่นๆ เช่น ติดตามลูกค้า รับฟังข้อติชมจากลูกค้า
- จัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ และบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลของบริษัท
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวสินค้า
- จิตใจบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีทักษะการเจรจาที่ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- ทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศหญิง
 2. อายุ 22-35 ปี
 3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 4. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี, มีความรุ้เกี่ยวกับ MS, Excel
 5. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความละเอียดรอบคอบ, กระตือรือร้น
 6. มีใจรักงานด้านบริการ มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ มีทักษะในการเจรจากับลูกค้า
 7. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดงาน
• นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงติดอาคารให้แก่ลูกค้า
• นำเสนอราคาให้แก่ลูกค้าและเจรจาการขาย / ติดตามผล
• บุคลิกดี เข้ากับคนง่าย และชอบทำงานเป็นทีม
• มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ชอบพบปะพูดคุยกับผู้อื่น
• สามารถออกไปพบลูกค้า และโทรติดตามทางโทรศัพท์ได้
• ออกทำงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าวัดพื้นที่การติดตั้งภายในเขตต่างๆของกรุงเทพและปริมณฑล
• เข้าใจในความต้องการของลูกค้า และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• จัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องตามที่หัวหน้างานมอบหมายและรายงานผลการปฎิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
• สามารถทำตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดได้
• มีค่าคอมมิชชั่นตามผลงานยอดขาย
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
• ทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์งานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถใช้งาน MS Office (เช่น Word, Excel, E-mail) ได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและนำเสนอได้ดีเยี่ยม
 7. มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและงานบริการ, มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ
 8. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 9. สามารถใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้ เช่น ตลับเมตร ตลับเมตรเลเซอร์
 10. สามารถคำนวณตัวเลขในการวัดพื้นที่ได้
แอดมินดูแลเพจ และสื่อออนไลน์
การตลาดออนไลน์/Digital content creator

แอดมินดูแลเพจ และสื่อออนไลน์

รายละเอียดงาน
- วางแผน และผลิต Digital Content ที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ สวยงาม ดึงดูดใจ ลงสื่อในทุกๆ Format ของบริษัท
- วางแผนและ Post ในช่องทาง Social Media (Facebook, Instagram, Line OA , Google , SEO , Website ) รวมถึงการอัพโหลด Content บนเว็บไซต์
- ถ่ายรูป ตัดต่อภาพนิ่งและวิดีโอ รวมถึงสื่อโฆษณาออนไลน์ต่างๆ
- ติดตามการตอบรับของ Post สังเกตุพฤติกรรมลูกค้า และทิศทางตลาด เพื่อนำมาปรับปรุง และวางแผนผลิต Content ใหม่ๆ
- สำรวจคู่แข่ง ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ดีกว่าคู่แข่ง
- มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ สร้าง Content ที่เหมาะสม แปลกใหม่ หรือก้าวทันกระแส
- มีทัศนคติเชิงเบิกกับการทำงาน กระตือรือร้น อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา มีไหวพริบดี 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ไม่จำกัด เพศ/อายุ/วุฒิการศึกษา
 2. มีความรู้ความสามารถด้าน Social Media Ads
 3. Create Content อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีใจรักในการออกแบบ และนำเสนอผลงาน
 5. รับแรงกดดันได้ดี
 6. มี passion ในการทำงาน
 7. มีเป้าหมายในการทำงาน ชอบพัฒนาตัวเอง
 8. พิจารณาผู้สมัครที่มี Portfolio เท่านั้น
 รายละเอียดงาน
Post ผลงาน ในช่องทาง Social Media (Facebook, Instagram, Line OA , Google , SEO , Website )
- ถ่ายรูป ตัดต่อภาพนิ่งและวิดีโอ รวมถึงสื่อโฆษณาออนไลน์ต่างๆ 
- ติดตามการตอบรับของ Post สังเกตุพฤติกรรมลูกค้า และทิศทางตลาด เพื่อนำมาปรับปรุง และวางแผนผลิต Content ใหม่ๆ
- สำรวจคู่แข่ง ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ดีกว่าคู่แข่ง
- มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ สร้าง Content ที่เหมาะสม แปลกใหม่ หรือก้าวทันกระแส
- มีทัศนคติเชิงเบิกกับการทำงาน กระตือรือร้น
- ขอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  มีไหวพริบดี 
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าคลังสินค้า
หัวหน้าคลังสินค้า *ด่วน!*

ช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร

รายละเอียดงาน
- ดูแล/ตรวจนับสต็อก/และจัดการสินค้าคงคลัง วัสดุ อุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- จัดวัสดุ และอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมสต๊อกสินค้าคงเหลือ
- ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ได้ตรงตามแผนงาน
- เก็บบันทึกข้อมูลรับเข้าและจ่ายออกของวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- จัดทำรายงานประจำเดือนหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย - หญิง
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. ปวส. / ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 5. มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
 6. สามารถทำงานใต้แรงกดดันได้ดี
 7. มีร่างกายแข็งแรง ขยัน ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 8. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 9. มีความละเอียดรอบคอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
 10. ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :

- ช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร...................ชำนาญการ
- ช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร..................ฝึกหัด      
- ช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคาร...................ฟรีแลนซ์  

 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. มีใจรักในสายงานช่าง
 4. ทำงานด้วยความปราณีต ละเอียดรอบคอบ
 5. มีความรับผิดชอบสูง
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. ต้องการความก้าวหน้าในสายงาน กับบริษัทที่มีความมั่นคง
 8. มีความรู้และทักษะในการติดฟิล์มกรองแสง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. หากสามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. *เริ่มงานได้ทันที
 11. ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

 

 

 

Visitors: 1,897,025