ตัวอย่างผลงานการติดตั้งของเราบางส่วน

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กระทรวงมหาดไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   วิทยาลัยนาฏศิลป์ อ่างทอง
กรมยุทธโยธาทหารบก (บางเขน)
ม.วลัยลักษณ์ ศูนย์การแพทย์ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม
ม.มหิดล ศาลายา ตึกวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ การไฟฟ้านครหลวง ยานนาวา
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต การไฟฟ้าสามเสน

บริษัท กู๊ดฟิล์ม จำกัด รับงานจ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสงลดความร้อนอาคาร จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางฟิล์มกรองแสง

เบอร์โทร : 02-758-9794

ยินดีไปวัดพื้นที่หน้างาน ประเมินราคา ฟรี!!

 

บริษัท กู๊ดฟิล์ม จำกัด (สำนังานใหญ่)

914/10-11 ถนนลาชาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105554060900

Tel : 02-758-9794
Mobile : 092-747-1234
Fax : 02-758-9794

Email : goodfilmshop@gmail.com 
Line ID : @goodfilm

 

Visitors: 1,879,437