ขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคารอาคาร

 

อุปกรณ์สำหรับติดฟิล์มอาคาร
1. น้ำยาติดฟิล์มหรือแชมพูชนิดใส
2. ฟ็อกกี้ฉีดน้ำ
3. ยางรีดน้ำ
4. คัตเตอร์คมๆ แบบใบเล็ก
5. เกียงรีดน้ำ
6. กระดาษทิชชูแบบหนา ไม่เป็นขุย
7. ฟิล์มกรองแสง 

ขั้นตอนติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาคารอาคารแบบง่ายๆ
1. วัดขนาดกระจก
ทำการวัดกระจกที่จะติดฟิล์มกรองแสง กว้าง x สูง (นิ้ว)

2. ตัดฟิล์มกรองแสง
ทำการจัดฟิล์มกรองแสงที่เตรียมไว้ตามขนาดกระจกที่จะติด โดยเผื่อด้านละ 1-2 นิ้ว (ตามความชำนาญ)

3. ทำความสะอาดกระจก
ก่อนจะติดตั้งฟิล์มกรองแสงลดความร้อนกระจกอาคาร ต้องเช็ดทำความสะอาดกระจกที่จะติดฟิล์มให้สะอาด 
ก่อนด้วยแชมพูผสมน้ำ ใช้ใบมีดล้างกระจกให้สะอาด ถ้ากระจกแห้งให้ฉีดน้ำเพิ่มเรื่อยๆ โดยทำความสะอาดจนกว่า 
จะแน่ใจว่ากระจกสะอาดทุกซอกทุกมุม

4. ฉีดน้ำยาก่อนติดฟิล์ม
เมื่อแน่ใจว่ากระจกได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ทำการฉีดน้ำยาก่อนติดฟิล์มลงบนกระจกให้ทั่วอีกครั้ง

5. ลอกไลน์เนอร์ที่ติดกับฟิล์มออก
ทำการลอกไลน์เนอร์หรือพลาสติกด้านหลังฟิล์มกรองแสงออก แล้วฉีดน้ำที่ผสมแชมพูให้ทั่ว

6. เริ่มติดตั้งฟิล์ม
โดยวางฟิล์มเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่ง (ควรเป็นมุมบน) ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด แนะนำให้จับส่วนบนสุดของฟิล์มจากนั้นค่อย ๆ ติดไล่ไปยังอีกด้าน ลงมาจนสุดขอบกระจก

4. ทำการรีดฟิล์มเพื่อไล่อากาศ
ใช้เกียงรีดบนฟิล์ม (ควรใช้ทิชชูรองเกียงก่อน ฟิล์มจะได้ไม่เป็นรอยขูด) ค่อยๆรีดฟิล์มกรองแสง ตั้งแต่ด้านบนสุด ลงมาจนถึงด้านล่างสุด

5. ตัดส่วนเกินออก
ใช้คัตเตอร์ตัดฟิล์มที่เกินมา จากกรอบกระจกออก

Visitors: 193,760